Photos: California wildfires burn more than 4 million acres